การปรับปรุง ใหม่ การแก้ปัญหา การแจ้งเตือน ลืม ตะกร้า

การปรับปรุง แก้ไข ตัวอักษร แม่แบบ เก่า โดยการเพิ่ม การแสดงผลบน ส่วนลด สินค้า

นอกจากนี้ใน การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ที่ทำ อินเตอร์เฟซ

  • 15 เมษายน 2015