โมดูลใหม่ แบบฟอร์มบนบล็อก

คุณแก้ไขครั้งแรกกับเว็บไซต์ Bitrix "หรือ"เริ่มต้น" ไม่ต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานที่สูงขึ้น แต่อย่างเร่งด่วนต้องสร้างแบบฟอร์มตอบรับ ตอนนี้ไม่มีปัญหา โมดูลนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าไซต์รูปร่างใด ๆ ที่คุณต้องการ ตั้งแต่ข้อเสนอแนะอย่างง่าย: "ชื่อ" "โทรศัพท์" ไปแบบฟอร์มที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์

  • 6 มิถุนายน 2016