การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ โมดูล นำเข้า ส่งออก \

ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง เล็ก ๆ ที่จะ นำเข้า โมดูล \ การส่งออก รูปแบบ การขนถ่าย การแก้ไข XLS, XLSX, ODS

การเปลี่ยนแปลงรวมถึง การตรวจสอบ ในการติดตั้ง XmlReader โมดูล บาง โฮสติ้ง ส่วนขยายนี้ จะ ไม่ได้ให้มา เป็นมาตรฐาน

  • 30 มิถุนายน 2015