การแจ้งเตือน การแก้ไข โมดูล ขนาดเล็ก ลืม ตะกร้า

การปรับปรุง เพิ่ม หมดเวลา การตั้งค่า ฟังก์ชั่น สำหรับผู้ใช้ ที่จะกลับมา เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ หากผู้ใช้ ยังคง ได้กลับไปยัง เว็บไซต์จาก จดหมาย ตะกร้า ลืม อีกครั้ง แต่ ด้วยเหตุผลใด ซ้าย ตัวอักษรที่ จะมาอีกครั้ง หลังจากที่ ระยะเวลาที่กำหนด

  • 21 มิถุนายน 2015