บริษัท OMG นำเสนอให้ ความสนใจของคุณ ตัดสินใจ ใหม่ ส่ง ออก ประกาศ ลืม ตะกร้า

โซลูชั่นใหม่ สามารถที่จะ แจ้งให้ผู้ใช้ ของเว็บไซต์ ที่พวกเขาจะ เหลืออยู่ใน ตะกร้า สินค้า ที่อยู่ใกล้ ที่ ได้รับคำสั่ง

เป็นวิธีแก้ปัญหา นี้จะช่วยให้ เราสามารถให้ ส่วนลด ทั้งใน โหมด อัตโนมัติและคู่มือ ผู้ใช้ที่ ได้กลับมา และซื้อ สินค้าซึ่ง จะช่วยเพิ่ม การแปลง

เพื่อทำความคุ้นเคย กับการตัดสินใจ ที่คุณสามารถ ลิงค์ .

  • 26 มกราคม 2015