โมดูล การปรับปรุง ทั่วโลก

ในการเชื่อมต่อ กับ การเปลี่ยนไปใช้ รหัส ข้ามแพลตฟอร์ม ทั้งหมด ของโมดูล สำหรับ 1C - Bitrix ถอนตัวออก จากการขาย ในอนาคตอันใกล้ จะโพสต์ กับรุ่น ใหม่ 2.0.0 และรหัส ประจำตัว อื่น ๆ

ลูกค้าที่มี คีย์ใบอนุญาต ที่ถูกต้อง ถ้าคุณ ต้องการที่จะ เสียค่าใช้จ่าย โอนไปยัง โมดูล ใหม่

วิธีการสั่งซื้อ รุ่นปัจจุบันของ โมดูล โปรดดูที่ การสนับสนุนทางเทคนิค หรือ สั่งซื้อ ผ่านเว็บไซต์ของเรา

  • 22 ตุลาคม 2015