Интеграция с предоставянето на услуги Exline

цена: 999 рубли.
Онлайн демо опит Предложи цена

Модулът позволява да добавите услуга за доставка Exline към вашия сайт.

Изчислението се извършва чрез API.

Инсталирайте omg.exline на модула.

Отидете на администрацията на онлайн магазина.

Отидете на " Shop " - "Настройки" - " доставка на услуги " - " Автомати ".

Отиди на страницата с настройки и определете ключова Доставка дадени за вас по време на регистрацията.

Направете допълнителни настройки по своему.

Активиране на предоставянето на услуги.