Upgrade решения за внос на данни

Малки промени в административния интерфейс и няколко нови идентификатори за по-нататъшно опростяване на сваляне на файлове MarketMiksera.

  • 1 октомври 2015 г.