Новият модул ! Онлайн запис за всяка услуга !

Смятате ли да има точка на гумата или собствена стоматология ? Мениджъри не разполагат с време, за да запишете на клиента по телефона ? Позволете на клиентите да пишат до момента, в който им подхожда.

Модулът го прави лесно да се организира онлайн рекорда за гумите или след онлайн с всяка друга услуга.

Подкрепа от сезонно натоварване на записа с помощта на технологията EventSource.

Повече информация за модула, можете да връзка Или ако искате да видите устройството в действие, моля, посетете Демо на сайта ,

  • 2 октомври 2015 г.