Новият модул ! Доставка Exline !

Отново новия модул. Сега е казахски услуга Exline.

Модулът прави интеграция Exline с вашия сайт.

Изчисляване на цената на доставката се извършва чрез дистанционно API.

Виж модул може да бъде на връзка ,

  • 17 юли 2015 г.