OMG Company представя на вашето внимание ново решение - внос \ експортни файлове

Модулът е предназначен за внос и износ на файлове CSV формат и превъзхождат по вашия сайт. Тя ви позволява да качвате потребителите, така и информационни единици. Автоматично внос, работа с големи файлове, интеграция с MarketMikser.

Solution осигурява мощни възможности за данните за вноса, блокови елементи информационните внос и потребители внос.

Също така е възможно да се внасят групираните параметри деактивиране липсващите елементи, търговските предложения и много повече.

За да се запознаете с решението, можете да връзка ,

  • 31 март 2015 г.